Kurs radiooperatora SRC Gdańsk

Gdańsk jest największym miastem na polskim wybrzeżu. Pełni nie tylko bardzo ważną rolę w gospodarce morskiej, ale jest także jednym z głównych ośrodków żeglarstwa morskiego. W samym centrum miasta położonych jest kilka marin, a na obrzeżach Gdańska, przede wszystkim w Górkach Zachodnich, swoje siedziby mają kluby żeglarskie. Łącznie we wszystkich marinach i przystaniach stacjonuje w Gdańsku kilka tysięcy jachtów morskich.

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem SRC w UKEtesty próbne radiooperatora SRC ONLINE.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kursów SRC w Gdańsku

Co to jest kurs radiooperatora SRC VHF?

Kurs na licencję radiooperatora SRC VHF, to zazwyczaj jednodniowe, intensywne szkolenie praktyczne. 

Do czego potrzebna jest licencja radiooperatora SRC?

Licencja na „ukaefkę”, czyli Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate), to dokument uprawniający do obsługi morskiej radiostacji jachtowej VHF DSC (radiotelefon z systemem Cyfrowego Wywołania Selektywnego). W praktyce każda jednostka pływająca po morzu ze względów bezpieczeństwa wyposażona jest w radiostację VHF. Do obsługi tego urządzenia potrzebna jest licencja. Bez SRC nie można:

 • wyczarterować jachtu morskiego
 • legalnie pływać jachtem prywatnym

Brak radiooperatora na  pokładzie jachtu morskiego oznacza naruszenie prawa i skutkuje m.in. utratą ubezpieczenia.

Jeżeli zatem planujesz pływanie po morzu, to powinieneś pomyśleć o zdobyciu licencji radiowej.

Jak wygląda kurs radiooperatora SRC VHF w Gdańsku?

Kursy radiooperatora SRC VHF trwają zazwyczaj kilka godzin. Szkolenia praktyczne prowadzone są przez szkoły żeglarstwa najczęściej na oryginalnych radiostacjach VHF DSC oraz z użyciem innych urządzeń

 • Icom-323
 • Icom-330
 • atrapa radiopławy EPIRB
 • atrapa transpondera SART

Warto zaznaczyć, że Komisja Egzaminacyjna używa takiego samego sprzętu.

Szkolenie na licencję VHF obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne i praktyczne ćwiczenia na radiostacjach. Podczas szkolenia kursanci mogą zapoznać się z oryginalnymi, nowoczesnymi urządzeniami radiokomunikacji morskiej oraz stosowanymi na morzu procedurami łączności:

 • alarmowej MAYDAY
 • ponaglenia PAN PAN
 • ostrzegawczej SECURITE
 • rutynowej ROUTINE

Na kursie radiooperatora powinieneś się dowiedzieć jak:

 • wezwać pomoc przez radio
 • odebrać prognozę pogody
 • nawiązać łączność z inną jednostką na morzu
 • zgłosić zamiar wyjścia z portu
 • przetestować i uruchomić radiopławę EPIRB i transponder SART
 • zaprogramować odbiornik NAVTEX

Jak wygląda egzamin na SRC w UKE?

Egzaminy odbywają się w Gdyni w kilku ośrodkach:

 • Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Szkoła Morska

Ze względu na duże zainteresowanie żeglarzy i marynarzy egzaminy na radiooperatora odbywają się w Gdyni najczęściej w całym kraju. Niezależnie od ośrodka egzamin przeprowadzany jest według jednakowych standardów. Egzamin na świadectwo SRC obejmuje:

 • test
 • praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata

Test zawiera 15 pytań w trzech działach:

 • Ogólna wiedza o systemie i podsystemach GMDSS
 • Procedury radiokomunikacji morskiej i język angielski 
 • Praktyczna obsługa urządzeń radiowych

Do zaliczenia testu w każdej jego części należy udzielić co najmniej trzech prawidłowych odpowiedzi. Niezależnie od wyniku egzaminu teoretycznego każdy kandydat jest dopuszczony do części praktycznej.

Egzamin praktyczny obejmuje:

 • obsługę radiostacji VHF DSC
 • znajomość procedur radiokomunikacji morskiej
 • obsługę radiopławy EPIRB
 • obsługę transpondera radarowego SART

Kto wystawia Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC)?

Zgodnie z przepisami polskimi i Międzynarodową Konwencją o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), świadectwo SRC może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej. W Polsce jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów i wystawiania świadectw jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Szkoły żeglarstwa ani federacje sportowe takie jak np. ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarstwa) nie mają delegacji ustawowej do wystawiania dokumentów w imieniu żadnego państwa. W praktyce oznacza to, że tzw. certyfikaty kompetencji wystawiane przez ISSA nie nadają posiadaczowi żadnych uprawnień i nie są honorowane przez żadne państwo.

Czy licencja na ukaefkę (SRC) wydane przez UKE jest uznawane poza Polską?

Oczywiście, Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wydane przez  UKE jest dokumentem o charakterze międzynarodowym, ważnym bezterminowo i uznawanym na całym świecie.

Zobacz także: kurs motorowodny Gdańsk, czarter jachtów Gdańsk, kurs żeglarski Gdańsk