Ubezpieczenie jachtu

Ubezpieczenia to nieodłączna część naszego życia. Chcemy chronić wszystko to, co jest dla nas cenne – dom, rodzinę, własne zdrowie i mienie. Ubezpieczenie powinno dawać nam poczucie gwarancji, że w razie potrzeby uzyskamy niezbędną pomoc, a odszkodowanie pokryje wartość utraconych dóbr. Podejmując decyzję o wykupieniu danego pakietu ubezpieczenia, chcemy mieć pewność, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi szczegółami, a w ramach umowy wszystko jest jasne i klarowne. Zakres usług, które oferuje firma ubezpieczeniowa, powinien być dobrany do indywidualnych potrzeb klientów, a sama polisa pokrywać pełną lub częściową wartość własności. Usługi dostępne są nie tylko dla właścicieli jachtów, ale każdego użytkownika jednostki. Decydując się na zakup bądź czarter jachtu, należy dokładnie przyjrzeć się pakietom ubezpieczeń, które będą chronić nas oraz łódź. Zwróć uwagę na wszelkie wyłączenia z umowy. Trzeba pamiętać, że podczas żeglugi istnieje wiele czynników, które mogą narazić członków załogi jednostek pływających na liczne szkody, np. w wyniku kontaktu z inną jednostką. Biorąc odpowiedzialność za cały jacht oraz wszystkie sprzęty znajdujące się na jego pokładzie, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie ich wartości. Ubezpieczenia jachtów oferują z reguły bardzo szerokie pakiety, których wartość zależna jest od wcześniejszej wyceny

casco jachtu

Co to jest Casco jachtu?

Termin „casco” odnosi się do wszystkich ubezpieczeń środków transportu, czyli również jednostek pływających. Zakres tego ubezpieczenia może obejmować zarówno stratę częściową (m.in. zarysowanie burty, złamanie masztu, uszkodzenie miecza, porwanie żagla itd.) jak i całkowitą (utrata jacht np. w wyniku kradzieży czy zatopienia). Oferta może obowiązywać w Polsce oraz za granicą. W zakres ubezpieczenia wchodzą szkody, wynikające z winy członków załogi oraz osób trzecich. W większości polis ubezpieczenie obejmuje także wszelkie ryzyka, na które narażony jest jacht, np. pożar, wtargnięcie wody na pokład, czy kradzież. Poza wartością poniesionych szkód klient obejmuje ochroną także wszelkie koszta, związane z samym wypadkiem. Zakres takiego ubezpieczenia można zobrazować na konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nasza łódź wpływa na mieliznę. Nie martwimy się wówczas wyłącznie o to, czy dno zostało mocno uszkodzone. Musimy zapewnić także przewóz pasażerów, dźwig, który podniesie łódź oraz opłacić transport do stoczni. Cenę za wszystkie wymienione wyżej usługi, pokrywa ubezpieczenie casco jachtu. Oczywiście takie szczegóły jak procent udziału własnego czy wykaz ryzyk, od których się ubezpieczamy, stanowią indywidualną ofertę danej firmy. Warto jednak zakupić jak najszerszy pakiet ubezpieczenia, gdyż ciężko przewidzieć sytuacje zagrażające nam na wodzie. Znajdź dobre ubezpieczenie jachtu.

ubezpieczenie odpowiedzialnosc cywilna

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Kolejnym pakietem ubezpieczeń jest tzw. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Termin ten oznacza inaczej wszelkie negatywne konsekwencje, związane ze spowodowaniem szkody na osobie trzeciej lub jej własności. W czasie żeglugi bądź czarteru jachtu odpowiedzialność cywilną ponosić może każdy członek załogi. Wykupując takie ubezpieczenie, zyskujemy również ochronę w sytuacji, w której szkody powstałe w wyniku działalności znajomych, przyjaciół, którym nieodpłatnie pożyczamy łódź. Pakiet jest bowiem przypisywany do konkretnego środka transportu. Takie ubezpieczenie pokrywa koszta związane m.in. z naprawą innych jednostek pływających, rzeczy osobistych uszkodzonych w wyniku wypadku, czy roszczeniami drugiej strony. Polisa obejmuje też wypłacenie odszkodowania w przypadku, gdy sprawca wyrządzający nam szkodę jest niewypłacalny. Odpowiedzialność cywilna obciąża nas również, gdy przypadkowo włączymy alarmu EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), który wiąże się z koniecznością podjęcia akcji ratowniczej. Ubezpieczenia OC to ochrona również w tej sytuacji.

ubezpieczenie czarteru jachtu

Ubezpieczenie czarteru jachtu

Jeżeli nie jesteśmy właścicielem łodzi, a tylko ją czarterujemy, to wiadome jest, że większość pakietów ubezpieczenia jachtu spoczywa na armatorze. Odpowiedzialność, którą jesteśmy obarczeni w czasie czarteru, zależy od pełnionej przez nas funkcji. Jako sternik jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo pozostałych osób znajdujących się na pokładzie – przypominamy, że wszelkie szkody wyrządzone na tym stanowisku pokrywa OC skippera, opisane wyżej. Jak już wspomnieliśmy, same ubezpieczenia jachtów są obowiązkiem spoczywającym na właścicielu. Jako osoby wypożyczające łódź, możemy natomiast zakupić inne pakiety, których zakres możemy dopasować do naszych potrzeb. Niektóre ubezpieczenia czarteru jachtów obejmują wszystkie następujące punkty: ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją czarteru, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną sternika oraz w niektórych przypadkach także ubezpieczenie kaucji. Koszty rezygnacji z wynajmu jachtu są pokrywane w przypadku, gdy z jakichś przyczyn skipper nie może wziąć udziału w rejsie lub żegluga musi być przerwana przed końcowym terminem czarteru. Ubezpieczenia pokrywają też część ceny, która przypada na osobę rezygnującą z czarteru już po wpłacie kwoty.

Bądź odpowiedzialny. Przed wypłynięciem w rejs i podpisaniem umowy czarterowej skorzystaj z ubezpieczeń, aby sam rejs był jeszcze bardziej prosty i przyjemny.

ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ciężko jest przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogę spotkać nas w czasie urlopu. Morskie podróże szczególnie narażają nas na nieprzewidziane wypadki. Niespodziewane zmiany warunków pogodowych, chwila nieuwagi, nieodpowiednie przygotowanie załogi, czy po prostu osoby trzecie, mogą być źródłem bardzo kosztownych szkód. Silniejszy podmuch wiatru, który przesunie maszt i uderzy członka załogi, to tylko jedna z wielu wizji nieszczęśliwego wypadku, który może zakończyć się przymusową hospitalizacją. Jako właściciel jachtu bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób na pokładzie. Zakup ubezpieczenia NNW wydaje się wręcz niezbędny. W ramach ochrony opłacane są nie tylko zabiegi, ale też transport poszkodowanego, a w najcięższych przypadkach również koszty akcji poszukiwawczych i ratowniczych. W zależności of firmy, w której wykupujemy pakiet, możemy zabezpieczyć wszystkie osoby przebywające na pokładzie lub tylko osoby niebędące członkami naszej rodziny (może ubezpieczenie NNW wykupiliśmy już przy okazji innej polisy i nie potrzebujemy dodatkowego pakietu). Zdrowie i życie naszych bliskich to najcenniejsze wartości. Warto więc mieć pewność, że w razie potrzeby uzyskamy niezbędną pomoc finansową, która zapewni szybki powrót do zdrowia i opiekę w najwyższym standardzie.

oc-skippera

OC Skippera – jakie wybrać?

W kategorii ubezpieczenie jachtu kolejną pozycją jest OC skippera. Umowa uwzględniająca konkretne dane osobowe, zazwyczaj obowiązuje przez okres jednego roku. Niezależnie od tego, czy podejmujemy stanowisko sternika prywatnie, czy komercyjnie, ubezpieczenie chroni działalność kapitana w czasie żeglugi na każdej łodzi. Jest to więc analog ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jachtu, z tym że w tym przypadku ubezpieczamy konkretną osobę, a nie pływającą jednostkę. Polisa obowiązuje na całym świecie, na wszystkich rodzajach środków transportu wodnego. Ubezpieczeniu podlegają szkody, wyrządzone osobom trzecim – pozostałym członkom załogi lub użytkownikom innych jachtów oraz szkody materialne. W skład ubezpieczenia wchodzą zazwyczaj również koszty ewentualnego aresztowania jachtu oraz opłaty związane z naprawą rzeczy osobistych osób poszkodowanych. Czasami firmy ubezpieczają też szkody, wyrządzone w trakcie korzystania ze sprzętu wodnego, np. sportowych żaglówek w czasie regat. Niekiedy zabezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone w zbiornikach morskich. Cena takiego pakietu z reguły uzależniona jest od długości jachtu.