Kursy radiooperatora SRC

Uprawnienia radiooperatora SRC są niezbędne do tego, by wynająć jacht morski. W Twojej załodze przynajmniej jedna osoba musi posiadać ten dokument. Kursy radiooperatora organizowane przez szkoły żeglarstwa są jedną z lepszych opcji dobrego przygotowania się do egzaminu na licencję radiooperatora VHF.

Obecnie w Polsce można zdobyć świadectwo radiooperatora SRC na dwa sposoby:

  • podchodząc do egzaminu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej potocznie nazywanym UKE
  • zapisać się na kurs organizowany przez RYA Training Centre, który zakończony jest egzaminem.

Ważna informacja

Certyfikaty kompetencji SRC wydawane przez inne organizacje np. ISSA nie nadają formalnych uprawnień. W razie wątpliwości zapytaj organizatora szkolenia czy posługując się tym dokumentem, możesz zarejestrować radio i otrzymać indywidualny numer MMSI.

Szczegóły na stronie UKE

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej,1.html

Czy „certyfikat przeszkolenia radiowego ISSA SRC VHF” i „Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu” nadają takie same uprawnienia?

Między certyfikatem „przeszkolenia radiowego ISSA SRC VHF” a „Świadectwem Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu” wystawionym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej różnica jest taka sama, jak między „pieniędzmi” używanymi w grze Monopoly, a oryginalnymi biletami Narodowego Banku Polskiego. 

Licencję radiooperatora wymaganą na jednostkach rekreacyjnych pływających po wodach morskich i wyposażonych w radiostacje VHF DSC może wydać organ administracji danego kraju lub instytucja przezeń upoważniona. W Polsce Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC) wydaje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na podstawie egzaminu. Jest do dokument nadający posiadaczowi prawo obsługi radiostacji i innego sprzętu Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). Świadectwo wydawane jest bezterminowo i podobnie jak polskie prawo jazdy uznawane jest na całym świecie.

Zupełnie odmienna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do certyfikatów kompetencji wydawanych przez ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarstwa). Jest to federacja sportowa, która nie otrzymała od władz żadnego państwa zezwolenia do nadawania jakichkolwiek uprawnień. Certyfikaty kompetencji stwierdzają tylko formalnie, że ich posiadacz ma wiedze i umiejętności w danej dziedzinie. Nie są to jednak dokumenty w rozumieniu prawa i nie nadają żadnych uprawnień. W przypadku jakiejkolwiek kontroli, np. policyjnej, posiadacz certyfikatu wydanego przez ISSA traktowany jest jak osoba nie posiadająca stosownych uprawnień.

Wiele firm i klubów żeglarskich organizuje na terenie całej Polskie „jednodniowe kursy radiooperatora zakończone egzaminem”. Na ogół uczestnicy tych kursów otrzymują „certyfikat przeszkolenia radiowego ISSA SRC VHF”. Jet to być może ładna pamiątka dla posiadacza, niestety w rzeczywistości warta tyle, ile wart jest materiał, z jakiego została wykonana. 

Nie tylko Polska, ale też żadne inne państwo nie uznaje „międzynarodowych” certyfikatów ISSA:

https://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/528-uznawanie-przez-polska-administracje-morska-certyfikatow-issa