Kurs SRC Wrocław

Dla kogo przeznaczony jest kurs radiooperator SRC Wrocław?

Szkolenie na licencję radiooperatora adresowane jest do wszystkich żeglarzy morskich i motorowodniaków, a przede wszystkim:

 • kapitanów i sterników morskich
 • kandydatów na patent jachtowy sternik morski
 • osób przygotowujących się do prowadzenia samodzielnych rejsów morskich

Jak zorganizowane są kursy radiooperatora?

Są to jednodniowe intensywne szkolenia praktyczne. Posługujemy się oryginalnym sprzętem, nie korzystamy z symulatorów. W trakcie kursu ćwiczymy wszystkie procedury radiokomunikacji morskiej na radiostacji VHF DSC Icom-323 i Icom-330. Taki sam sprzęt można spotkać na jachcie i egzaminie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). Kurs radiooperatora SRC Wrocław pozwoli Ci:

 • poznać procedury radiokomunikacji morskiej
 • nadawać i odbierać komunikaty alarmowe (MAYDAY), pilności (PAN PAN) i bezpieczeństwa (SECURITE)
 • korzystać z przystawki Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC)
 • zapoznać się z zastosowaniem i obsługą radiopławy  EPIRB i transpondera  SART

Kto przeprowadza egzamin na licencję radiooperatora?

Egzamin na licencję radiooperatora SRC przeprowadza kilka razy w roku Dolnośląska Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej Wrocław. Egzamin odbywa się kilka razy w roku.

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate – SRC) obejmuje:

 • test 15 pytań
 • praktyczną obsługę radia VHF DSC, radiopławy i transpondera SART

Czy licencja wystawiona przez UKE jest uznawana poza Polską?

Oczywiście, świadectwo wystawione przez UKE honorowane jest na całym świecie, czyli ma charakter międzynarodowy. Z Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) wynika, że licencję wystawić może tylko organ administracji państwowej na podstawie zdanego egzaminu. Wynika z tego zatem, że „świadectwa kompetencji” wystawiane przez związki sportowe takie jak ISSA Poland nie nadają posiadaczowi żadnych uprawnień!

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC Wrocław?

Kurs radiooperator Wrocław kosztuje 390 pln od osoby. W cenie tej zawarte są:

 • szkolenie
 • książka T. Bartlett, Radiooperator bliskiego zasięgu
 • materiały elektroniczne
 • baza testów egzaminacyjnych UKE (wydruk)
 • procedury łączności radiowej na morzu (wydruk)

Zapraszamy na kurs radiooperatora we Wrocławiu!

*cena oraz przebieg kursu jest ustalana przez każdą ze szkół żeglarstwa indywidualnie