Kurs SRC Warszawa

Kurs radiooperator SRC Warszawa, to jednodniowe, intensywne szkolenie praktyczne, którego celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Jaki jest program szkolenia?

Kurs radiooperatora ma charakter ćwiczeń praktycznych z zakresu radiokomunikacji morskiej. Zajęcia odbywają się na oryginalnym sprzęcie (nie używamy symulatorów):

 • radio VHF DSC Icom-323 oraz Icom-330
 • atrapa radiopławy EPIRB SARSAT-COSPAS
 • transponder radarowy SARSAT (atrapa)
 • transponder AIS (atrapa)

*zapytaj przed rezerwacją miejsca na jakim sprzęcie szkoli dana firma

Komisja Egzaminacyjna UKE używa również takich samych urządzeń.

W czasie szkolenia ćwiczymy wszystkie ważniejsze procedury łączności radiowej:

 • priorytetowe: MAYDAY
 • ponaglenia: PAN PAN
 • bezpieczeństwa: SECURITE
 • rutynowe: wyjście i wejście do portu, odwołanie fałszywego alarmu, wywołanie stacji brzegowej

Gdzie odbywa się egzamin po kursie radiooperatora SRC Warszawa?

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate) przeprowadza Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Warszawa. Egzaminy na licencję radiooperatora odbywają się w Warszawie co kilka tygodni. 

Czy egzamin na licencję radiooperatora jest trudny?

Egzamin jest stosunkowo łatwy. Po kursie wystarczy kilka godzin samodzielnej pracy, by skutecznie się przygotować. Egzamin obejmuje:

 • test teoretyczny (15 pytań)
 • praktyczny sprawdzian umiejętności

Wszyscy absolwenci naszych kursów zdają egzamin za pierwszym razem. Wielu z nich celująco-100% punktów!

Czy licencja radiooperatora, którą wystawia Urząd Komunikacji Elektronicznej jest honorowana zagranicą?

Oczywiście, Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu, wystawione przez instytucję państwową, jaką jest UKE, ma charakter międzynarodowy i jest uznawane na całym świecie. Warto zaznaczyć, że takiego waloru pozbawione są tzw. certyfikaty kompetencji, wystawiane przez federacje sportowe, np. ISSA SRC.

Kogo zainteresuje kurs radiooperatora SRC Warszawa?

Szkolenie powinno zainteresować wszystkich żeglarzy morskich i motorowodniaków, a zwłaszcza:

 • osoby prowadzące samodzielne rejsy morskie
 • kapitanów i sterników morskich
 • żeglarzy przygotowujących się do egzaminu na patent jachtowy sternik morski

Ile kosztuje szkolenie na licencję radiooperator SRC w Warszawie?

Cena w zależności od szkoły żeglarstwa oscyluje w granicach od 350 do 500 zł.

 • szkolenie na oryginalnym sprzęcie
 • książkę T. Bartlett, Radiooperator bliskiego zasięgu
 • baza pytań egzaminacyjnych-test z kluczem
 • procedury radiokomunikacji morskiej (po polsku i angielsku)
 • darmowy kurs powtórkowy

Zapraszamy na kursy radiooperatora w Warszawie organizowane przez naszych reklamodawców!

*forma, przebieg i cena szkolenia w zależności od szkoły żeglarstwa może się różnić