Kurs radiooperatora SRC Poznań

Licencja radiooperatora to patent wymagany od przynajmniej jednego członka załogi na jachcie morskim. Najbardziej popularne w Polsce są licencje wydawane przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) oraz RYA (Royal Yachting Association). Wiele szkół w kraju szkoli także w systemie ISSA, jednak dokumenty wydawane przez tę organizację nie nadają żadnych uprawnień. Większość szkoleń na radiooperatora trwa jeden dzień i w przypadku szkoleń RYA zakończone są od razu egzaminem. Egzaminy na polskie licencje radiooperatora SRC przeprowadzane są w delegaturach UKE