Kurs SRC Rzeszów

Kurs radiooperatora SRC Rzeszów, to intensywne szkolenie praktyczne. Celem szkolenie jest:

 • przygotowanie uczestników do uzyskania licencji radiowej (Short Range Certificate)
 • zapoznanie kursantów ze sprzętem używanym w radiokomunikacji morskiej
 • przećwiczenie wszystkich procedur stosowanych w łączności radiowej na morzu

Kogo zainteresują kursy radiooperator SRC w Rzeszowie?

Kursy radiooperator SRC w Rzeszowie powinny zainteresować wszystkich żeglarzy i motorowodniaków, którzy pływają po wodach morskich, a przede wszystkim:

 • sterników morskich i kapitanów jachtowych
 • kandydatów na te stopnie
 • osoby prowadzące samodzielne rejsy morskie

Do czego potrzebna jest licencja radiooperatora?

Licencja radiooperatora – Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu wymagana jest do prowadzenia jachtu morskiego. Każda taka jednostka wyposażona jest w radiostację VHF DSC (potocznie „ukaefka”) oraz inny sprzęt radiokomunikacji morskiej (radiopława EPIRB, transponder SART, system AIS). W świetle prawa osobą upoważnioną do obsługi radiostacji jachtowej jest wyłącznie radiooperator z licencją. Licencja radiowa jest więc równie ważna jak patent, ponieważ bez niej nie można:

 • wyczarterować jachtu morskiego ani w Polsce ani w Chorwacji czy Grecji
 • prowadzić rejsów morskich
 • legalnie pływać jachtem prywatnym bądź klubowym

Jak można uzyskać licencję radiooperator?

Licencję radiooperator można uzyskać poprzez zdanie stosownego egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). Delegatura UKE Rzeszów przeprowadza egzaminy na licencje radiowe dla żeglarzy i motorowodniaków kilka razy w roku.

Czy egzamin na świadectwo radiooperator jest trudny?

Egzamin w Delegaturze UKE Rzeszów nie jest trudny, a wszyscy absolwenci naszych kursów zdają go za pierwszym razem.

Jak wygląda egzamin na licencję radiową?

Egzamin na licencję radiową obejmuje dwie części:

 • test 15 pytań
 • praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się radiostacją VHF DSC i innym sprzętem

Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu zawierającego 15 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania te wybierane są losowo z bazy dostępnej na stronie internetowej UKE. Test egzaminacyjny radiooperatora wraz z kluczem otrzymują nasi kursanci w trakcie szkolenia.

Egzamin praktyczny na licencję radiooperator polega na wykonaniu kilku zadań wskazanych przez Komisję Egzaminacyjną UKE:

 • przeprowadzenie korespondencji głosowej (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE)
 • wykorzystanie przystawki Cyfrowego Wywołania Selektywnego (DSC)
 • obsługa i zastosowanie radiopławy awaryjnej EPIRB
 • wykorzystanie i testowanie transpondera radarowego SART

Nasze kursy radiooperatora w Rzeszowie polegają właśnie na ćwiczeniu w posługiwaniu się tym sprzętem.

Czy licencja radiooperator SRC UKE uznawana jest zagranicą?

Oczywiście, licencja radiooperator SRC wydana przez UKE, jako dokument państwowy ma charakter:

 • międzynarodowy (uznawana jest na całym świecie)
 • ważna jest bezterminowo

Warto zwrócić uwagę, że dokumentami w świetle prawa krajowego i międzynarodowego nie są tzw. „certyfikaty kompetencji”, jak np. „ISSA SRC”. Administracja żadnego państwa nie uznaje tego rodzaju „certyfikatów”. Uprawnienia do obsługi radiostacji morskiej może wydać wyłącznie organ administracji krajowej, czyli w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Jak wygląda organizacja kursu?

Kursy z zakresu radiokomunikacji morskiej prowadzimy najczęściej w postaci hybrydowej:

większość zagadnień teoretycznych kursanci przyswajają samodzielnie z podręcznika i przekazanych podczas szkolenia materiałów

praktycznej nauki obsługi radiostacji i innych urządzeń stosowanych w radiokomunikacji morskiej

Pominięcie większości zagadnień, których łatwo każdy może nauczyć się z książki pozwala na:

 • zaoszczędzenie czasu
 • uczenie się każdemu w dowolnym miejscu i czasie, we własnym tempie
 • wykorzystać efektywnie cały czas szkolenia na zajęcia praktyczne

Jaki sprzęt używany jest do szkolenia podczas kursu radiooperator SRC Rzeszów?

Nie korzystamy z symulatorów. Nasze szkolenia odbywają się na oryginalnym sprzęcie, takim samym, jakiego używa Komisja Egzaminacyjna UKE Delegatura Rzeszów:

 • radiostacja VHF DSC Icom-323 oraz Icom-330
 • radiopława awaryjna EPIRB
 • transponder radarowy SART

Ćwiczymy:

 • wszystkie procedury łączności głosowej (MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, ROUTINE)
 • wszelkie zastosowania przystawki DSC (DISTRESS, URGENCY, SAFETY, ROUTINE)
 • obsługę radiopławy awaryjnej EPIRB
 • użycie transpondera radarowego SART

Jaka jest cena szkolenia na licencję radiooperatora w Rzeszowie?

Standardowo cena szkolenia w niewielkiej grupie wynosi 390 pln od osoby. Koszt kursu w grupie zorganizowanej oraz szkolenie indywidualne ustalany jest odrębnie. Dojeżdżamy o grupy min. 3 osób. Cena kursu zawiera:

 • szkolenie
 • książkę T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu SRC
 • materiały szkoleniowe
 • test egzaminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi
 • procedury radiokomunikacji morskiej
 • kurs „odświeżający” gratis