Szkutnik

Szkutnik to rzemieślnik zajmujący się budową, naprawą i konserwacją drewnianych statków, łodzi i innych konstrukcji pływających. Do jego obowiązków należy projektowanie, dobór odpowiednich materiałów, jak również ręczna praca przy budowie i renowacji elementów drewnianych. Szkutnicy często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak inżynierowie czy elektrycy, aby zapewnić, że konstrukcje pływające są bezpieczne i funkcjonalne. Współcześnie, choć coraz częściej stosuje się materiały kompozytowe, szkutnictwo drewniane nadal jest cenione ze względu na swoją tradycję, estetykę oraz specyficzne właściwości drewna.